Mediation Bij Beryl

Mediation Bij Beryl werkt primair faciliterend. Dat wil zeggen dat de partijen op vrijwillige basis, zelfstandig (autonoom) en in vertrouwelijkheid het gesprek met elkaar aangaan om tot een gezamenlijke oplossing te komen, waarbij ik het proces (niet de inhoud) zo neutraal mogelijk zal begeleiden. Ik ben onafhankelijk en heb geen belang bij een bepaalde uitkomst.

Arbeidsconflict bemiddeling

Bij Beryl is gespecialiseerd in arbeidsconflict bemiddeling, met name met betrekking tot verzuim. In de loop van mijn carrière als casemanager bij diverse arbodiensten, heb ik een honderdtal conflicten tussen werknemer en werkgever succesvol bemiddeld. Klik hier voor alle informatie over deze dienst.

Bemiddeling overig

Naast mediation in arbeidsconflicten, ben ik ervaren in preventieve en online mediation. Tevens ben ik een ervaren verzuimcoach, conflictcoach en individuele coach. Voor coaching graag contact opnemen.

Waarom Bij Beryl

  • Persoonlijk waar het kan
  • Professioneel waar het hoort
  • Flexibel en op maat
  • Deskundige begeleiding
  • Gratis telefonische intake en offerte
  • Snelle doorlooptijd

Conflict & Mediation algemeen

Conflicten. Ze zijn er in alle soorten en maten. Met je werkgever die niet wil dat je thuis werkt, je werknemer die zich voor de 4e keer in even zoveel weken heeft ziekgemeld, met je buren die veel te harde muziek draaien, je ex-partner die je kinderen tegen de afspraken in bij de echtscheiding betrekt, je gemeente die jouw klacht niet naar behoren heeft afgehandeld…

Volgens het “Handboek Mediation” (Brenninkmeijer e.a.) kunnen we in ieder geval van een conflict spreken wanneer: “Twee of meer partijen doelen of aspiraties nastreven, belangen hebben of waarden voorstaan die [ed.: ogenschijnlijk] niet met elkaar te verenigen zijn.”

Er zijn legio manieren om een conflict te beslechten, zoals bijvoorbeeld een rechtsgang. Mediation wint echter de laatste jaren steeds meer aan bekendheid en populariteit. Logisch. Bij mediation staan de partijen centraal, mediation heeft een snelle doorlooptijd, het is vele malen goedkoper dan een juridische oplossing en uit diverse onderzoeken is gebleken dat partijen meer tevreden zijn over de oplossingen die uit mediation voortkomen dan over (opgelegde) oplossingen bij een rechtsgang.

Volgens datzelfde “Handboek Mediation” kan mediation alsvolgt gedefinieerd worden: “Een vorm van bemiddeling, waarbij een neutrale bemiddelingsdeskundige (de mediator) de communicatie en onderhandelingen tussen partijen begeleidt om vanuit hun werkelijke belangen tot een gezamenlijk gedragen en voor ieder van hen optimale besluitvorming te komen.”